Søndag 25. februar
er der højmesse kl. 10.00

Ved gudstjenesterne i fastetiden
vil de penge der bliver lagt i indsamlingsbøssen
gå til Folkekirkens Nødhjælps Fasteindsamling:
Giv håb til mennesker i nød.

Om fasteindsamlingen skriver
Birgitte Qvist-Sørensen, generalsekretær i Folkekirkens Nødhjælp:

"Med fastekollekten og Sogneindsamlingen den 11. marts beder Folkekirkens Nødhjælp om jeres støtte til at finde nye veje til håbet for mennesker i nød.

’De unge er fremtiden’ er et ræsonnement, som formentlig er fælles på tværs af tider og kontinenter. Men også nutiden er på spil, for netop nu har verden den største generation af unge nogensinde. Tre ud af fire af verdens unge bor i de fattigste lande – nogle af dem som flygtninge.


I den store flygtningelejr, Kakuma, i Kenya er der ca. 70.000 unge – størstedelen fra Sydsudan.
Her støtter vi unge med undervisning, computere og erhvervstræning, og i ”Kakumas Ungdomsparlament” er de med til at tage beslutninger, der angår dem selv og deres fremtid.


Man bliver stolt af at stå på egne ben. Derfor støtter Folkekirkens Nødhjælp unge til at klare sig selv.
Det giver håb for fremtiden hos verdens fattigste og nødlidende."


Tak for alle bidrag til fastekollekten!


********************************

 Fastetid er forberedelsestid af Påsken!
Du er velkommen til at være med i kirkens Påskekor!