GUDSTJENESTER I FAURHOLT KIRKE

Bededag, fredag 27. april kl. 8.30

Ved gudstjenesten vil der være mulighed for at give en pengegave
til det arbejde som gøres af Danske Kirkers Råd.**

Efter gudstjenesten er der kirkekaffe, med rundstykker til.

** Danske Kirkers Råd er et nationalt råd af kristne kirker og organisationer i Danmark.
I Danske Kirkers Råd samles ledere af de mange forskellige kristne kirkesamfund,
menigheder og organisationer i Danmark til samtale, dialog og samarbejde.


*****************

4. søndag efter  påske, søndag 29. april
er der Salmesangsgudstjeneste kl. 19.30

Det er forårssalmer og pinsesalmer vi skal synge sammen.
Nogle er godt kendte, andre er nye og skal læres.

Velkommen til en gudstjeneste hvor tonerne fylder meget.