Oversigtskalender
2017-2018

…FOREDRAGSAFTEN
Mandag 30. oktober kl. 19.30 i SogneHuset.

At være forældre til professionelle idrætsudøvere. V. Rie og Ivan Pørtner, og Annie og Mogens Harder. Entré og kaffebord: 50 kr.

Fælles med Faurholtegnens Borgerforening / Familie og Samfund

 …GOSPELKONCERT

Onsdag 29. nov. kl. 19.30 i Faurholt Kirke. V. lokalt gospelkor, korleder Lydiah Wairimu og pianist Henning Busted.

 ...JULEKONCERT med LUCIAOPTOG

Tirsdag 12. dec. kl. 19.00 ved Callunakoret fra Egeris i Skive.
Korleder Torben Kjær. Efter koncerten er der fakkeloptog og adventshygge og - traktement i SogneHuset.

 
…KIRKEAFTEN

MIDT I LIVET - PÅ VEJ MOD DØDEN OG LIVET

Som børn, unge og voksne er vi optaget af at forberede fremtiden og at dygtiggøre os til livet.
Kan og skal vi på samme måde forberede os på døden?
Vi kan alle miste og vi kan mistes.
Begge dele giver mærker på sind og krop.

Tirsdag 3. oktober kl. 19.00
De efterladtes aften. Tre erfaringer af at miste.

At miste et barn                    v. Birgit Skinnerup, Ikast
At miste en ægtefælle           v. Niels Willumsen, Faurholt
At miste en forældre             v. Agnete Fenger, Tulstrup

Mandag 20. november kl. 19.00
Forberedelser før døden – indlæg af tre personer, der ’arbejder med’ døden.

Advokat Inger Højbjerg Christensen – om arv og testamente
Bedemand Jørgen Ødegaard – om ’Min sidste vilje’ og praktiske ting.
Hospitalspræst Svend Erik Søgaard – om troen som en resurse.

Torsdag 18. januar kl. 19.00
Besøg på Hospice Limfjord i Skive.

Sygeplejerske Marianne Bæk viser rundt på stedet, og fortæller om stedets praksis og overordnede ønsker for husets ånd og dets beboere.
Fælles kørsel i private biler. Afgang fra SogneHuset kl. 18.00

Mandag 12. marts kl. 19.00
Hvordan hjælper vi mennesker i sorg?

V. Conny B. Hjelm, underviser og supervisor ved Center for diakoni og ledelse, Filadelfia.
Orientering om lokalt tilbud om sorggrupper v. Birthe Møberg.

 

…LEJLIGHEDSKOR

Organist Ellen Østergaard Gravesen leder årets Høstkor, og vil andre gange tage initiativ til lejlighedskor.
Opstart 15. august. Kontakt: 24 40 89 08

 …NYTÅRSFEST

Fredag 12. jan. kl. 18.00: Middag, fællessang og underholdning v. Helle og Dynes Skovkjær: Matador i ord og toner. Entré: 130 kr.
Fælles med Familie og Samfund

 

 

…SENIORTRÆF

Onsdag15. nov. kl. 14.30:
Historiske øjeblikke i de Baltiske lande
v. Bent Erik Møller, Skjern. Bl.a. kendt som rejseleder.

Onsdag 7. februar kl. 14.30:
Her fra min verden går v. Kurt Østergaard, Brørup. Forstander på Grindsted Landbrugsskole.

Onsdag 21. marts kl. 14.30:
Tråde fra mit liv v. Birthe Møberg, sognepræst i Faurholt Ikast og diakonipræst.

 

…SOMMERUDFLUGT

Lørdag 9. juni.  Fælles med Familie og Samfund.