Oversigtskalender
2018-2019

 

-FOREDRAGSAFTEN

Mandag 29. oktober kl. 19.30

Tema: Bestselle i Brande - et arbejdsfællesskab oplevet indefra.
Ved  projektleder Søren Anker Willumsen Hansen, Herning.

Indbyder: Familie og Samfund, Faurholtegnens Borgerforening og Menighedsrådet.

 

...JULE - GOSPELKONCERT

Onsdag 28. nov. kl. 19.30 ved Faurholt Kirkes Gospelkor.

 …KIRKEAFTEN

Tema: Hjælp til Livet.

Tirsdag 25, september kl. 19.00
Det moderne forældreskab.

Ved Hans Jørgen Jensen, leder af Familiehuset i Ikast-Brande Kommune.


Torsdag 15, november kl. 19.00
Hjælp til livet, når det er truet af stress og livstræthed.

Ved Mette Gundersen, aut psykolog, ansat ved Sundhedshuset i Herning


Torsdag 17. januar kl. 19.00
Skammens skjulesteder.

Ved Karen Margrethe Kirk, lærer og tidligere ansat ved foreningen Agape.

Torsdag 14. marts kl. 18.00
Besøg på Havredal Praktiske Landbrugsskole.

Forstander Poul Erik Clausen er vært.

 

 …NYTÅRSFEST

Fredag 11. jan. kl. 18.00: Middag, fællessang og underholdning v. koret fra Møltrup Optagelseshjem.

 

 

…SENIORTRÆF

Tirsdag 13. november kl. 14.30:
Borgmester Ib Boye Lauritsen, borgmester i Ikast Barnde Kommune
fortæller om sit liv og sine visioner som borgmester.

 

 

…SOMMERUDFLUGT

Lørdag 15. juni.  Fælles med Familie og Samfund.