KIRKE TIL KIRKE
oplysning, oplevelser, medansvar

på tværs af kontinenter

 

Danmark - Tanzania

Missionsselskabet Danmission samarbejder med

Evangelisk Lutherske Kirke i Tanzania, ELCT.

 

Danmission støtter kirkens arbejde for:

Bekæmpelse af vold
og uretfærdighed i lokalsamfundet.

Uddannelse af evangelister

Uddannelse til søndagsskoleledere

 

Ikast – Faurholt
Nordveststiftet i Tanzania

Menighedsrådene har besluttet at oplyse om og støtte ELCT’s arbejde
i perioden 2012-2016.

De indsamlede penge sendes via Danmission.
 

 

 ELCT har opbygget følgende programmer:

børnehjem for moderløse børn,
hjem for gadebørn,
skoler, døveskole, husholdningsskole, bibelskole,
lærerseminarium, musikskole, universitet,
landbrugsprogram,
og et program for menneske- rettigheder, organiseret i alle kirkesogne.


*************************************************************************** 

.