KIRKE TIL KIRKE
oplysning, oplevelser, medansvar

på tværs af kontinenter

 

I perioden august 2017 - august 2018
støtter Faurholt Kirke
Brødremenighedens Danske Missions arbejde i Kipili, Tanzania

De udsendte volontører er: Matilde Have Kallesøe og Maja Lund Jensen


Volontørerne har været udsendt af Brødremenighedens Danske Mission til at arbejde i Brødrekirken i Tanzania.
De boede i en lille landsby – Kipili – der ligger helt ned til Tanganyikasøen.
Arbejdet foregår bl.a. i en Cheke Chea, som sammenlignes med en børnehaveklasse.
Dagen begyndte med morgenmad og oplæring i almindelig hygiejne.
Derefter stod der leg, undervisning og bibelfortælling på programmet.
Børnene har stort behov for, at der er nogle unge, der er til stede.
Mange børn oplever kun marginal omsorg fra forældre og andre voksne.
Behovet er stort, og volontørerne har virkelig været til stor glæde for skolens børn.


Nu er de to volontører ansat til at give deres oplevelser videre, overfor konfirmander, ved sognemøder og ved gudstjenester.
7. januar, efter gudstjenesten i Faurholt Kirke, fortalte Maja og Matilde, til stor inspiration.

Næste gang der bliver indsamlet en gave til et konkret projekt i Kipili,
er ved fastelavnsgudstjenesten 11. februar.


 

 

.