PREP-kursus

 

- et kursus for par.

 

Se: PREP-kursus

 

Indbyder: Ikast-Brande Kommune og Folkekirken i Ikast-Brande

 

 

Sorggrupper

for familier der har mistet børn,
for dem der har mistet ægtefæller og forældre.

Se: Sorg- og Livsmodsgrupper

Indbyder: Ikast Brande ProvstiVågetjenesten

Vågetjenesten vil medvirke til at ingen behøver at dø alene.
Vågetjenesten vil tilbyde at støtte og aflaste pårørende, så der gives mulighed for at koble fra nogle timer.
 
Hvem kan henvende sig:
Den som selv ved, at livet er nær sin afslutning og ønsker en hos sig.
Pårørende til en døende, hjemmeplejen samt plejecentrene. 

Kontakt:

Birgit Worm Tlf. 2946 7596

Eva Sørensen Tlf. 2374 9942

Inge Stridbæk Tlf. 2369 9633