Til konfirmanderne og jeres forældre
Nordre Skole!


Konfirmation 2017

søndag 7. maj

Konfirmation 2018
søndag 6. maj - se nedenfor

 

Konfirmationer i 2018

(Med forbehold for ændringer, som følge af skolelukninger. Det vil dog altid være mulighed for at blive konfirmeret på de nævnte datoer, uanset hvilken skole/klasse man i 2018 er flyttet til)

27. april 2018 konfirmeres i Ikast Kirke de nuværende 6. klasser på Ikast Vestre Skole, som hører til Ikast sogn.

29. april 2018 konfirmeres i Ikast Kirke de nuværende 6. klasser fra Ikast Østre Skole.

6. maj 2018 konfirmeres i henholdsvis Faurholt Kirke og Ikast Kirke de nuværende 6. klasser fra Ikast Nordre Skole. 
 

Konfirmationer i 2019

Normalt offentliggøres konfirmationsdatoerne for 5. klasses eleverne i januar måned. Det sker i årets første udgave af Ikast Avis og på kirkernes hjemmesider.

Da klassedannelserne ikke er på plads endnu, har vi valgt at udsætte offentliggørelsen af konfirmationsdatoerne for 2019. Når klassedannelsen er på plads, vil offentliggørelsesdatoen blive rundsendt på forældreintra til de pågældende klasser, ligeledes vil datoen fremgå af kirkernes hjemmeside og offentliggøres på kirkesiden i Ikast Avis en uge før.
 

Konfirmationer i 2020

Oplyses i Ikast Avis og her på siden første onsdag efter nytår.