Menighedsråd

 

Formand:


Niels Willumsen,
Sundsvej 24
Faurholt, 7430 Ikast                 

 


97 15 18 75
40 19 18 75


willumsen@kjargaarden.dk


Næstformand:


Niels Ove Grøn,
Vestermosevej 7,
7430 Ikast

 

97 25 01 40
29 87 01 40

no.evergreen@gmail.com  


Kontaktperson


Arne Juulsgaard,
Sundsvej 26, Faurholt,
7430 Ikast

97 15 17 75   40 11 17 75


arne@apauto.dk   


Kasserer


Anne Kristensen,
Hedegaardsvej 6,Faurholt
7430 Ikast

97 15 56 74   20 99 56 73


kasserer@faurholtkirke.dk     
Erik Sahlholdt,      
Ilskovvej 18,
7430 Ikast 

97 15 68 09
21 61 99 72

sus.sahlholdt@gmail.com

Præst:


Karin A. Vestergaard
Jens Holdgaardsvej 75, Ikast

97 252538


keav@km.dk


Medarb.rep.:


Erna Furbo Koch
Vester Moselundvej 18, Munklinde, 7441 Bording

20 628478


PoulKoch@hotmail.com  


Stedfortræder: Agnete Fenger
Broholmparken 19, 
Tulstrup, 7430 Ikast 
23 92 19 07 agnetefenger@faurholtkirke.dk  
Stedfortræder: Ina Wiwe
Sundsvej 15, 7430 Ikast
28 90 80 71 ijw@hotmail.com 
Kirkeværge;

Johannes Søndergaard,
Ilskovvej 1, Tulstrup

97 151066
26 231066
 js97151066@gmail.com
Regnskabsfører: Ikast Kirkegårde,
Rådhusstrædet 15,
7430 Ikast
97 15 12 14 Ikast-kirkegaarde@mail.dk

 

Ansatte

Distrikspræst:


Karin A. Vestergaard
Jens Holdgaardsvej 75, Ikast

97 25 25 38


keav@km.dk


Præst:


Jens Peter Garne
Haslevej 15, Ikast
97 15 31 20


jpg@km.dk  


Præst (vikar) Anders D. Kaufmann 42 16 24 26 anderskaufmann@gmail.com 
Præst:

Poul Erik Knudsen
Rolighedsvej 10, Ikast

97 25 25 38 pekn@km.dk
Præst:

Birthe Møberg
Rådhusstrædet 15, Ikast

23 34 27 90 bmb@km.dk
Sognemedhjælper Britta Hald Vestergaard
Ikast Kirkecenter
Rådhusstrædet 15, Ikast
23 88 53 03 sognemedhjaelper@ikastkirke.dk
 
Graver & Kirketjener: Erna Koch
Vester Moselundvej 18,
Munkelinde, 7441 Bording

20 62 84 78

PoulKoch@hotmail.com   
Vikar for graver og kirketjener Rosa Madsen
Lyngtoften 7, Ikast

20 62 84 78

remlyng@gmail.com
Organist:

Ellen Østergaard Gravesen 24 40 89 08


organist@faurholtkirke.dk  

Kirkesanger:

Merethe Knudsen, Aarhus

30 23 09 86

meretheknudsen1@gmail.com 

 Kirkesanger:

Ketty Søndergaard
Glentevej 43, Ikast

97 15 36 53


ronde.sondergaard@gmail.com